EU-CARES vam predstavlja bilten u okviru projekta „EUropean Collective nArratives for Reconciliation trauma hEaling through youth engagement and Storytelling“ (EU-CARES), koji se fokusira na podršku mladima u procesu pomirenja i izlečenja kolektivnih trauma putem pripovedanja.

Pripovedanje je drevna veština koja ima moć da prenese priče, iskustva i ideje na dublji i emotivniji način. EU-CARES projekat se bavi upravo ovim, pružajući podršku mladima iz ratom pogođenih područja kroz tehnike pripovedanja koje podstiču aktivno učešće, konstruktivan dijalog i kritičko mišljenje.

Pročitajte više o važnosti razumevanja različitih narativa i stvaranje novih kolektivnih priča kao metode za podsticanje omladinskog angažmana i pomirenja, trening kursu u Palermu i novom virtuelnom priručniku!

EU-CARES NEWSLETTER 1

EU-CARES NEWSLETTER 2

 

 

EU-CARES projekat ima za cilj da se bavi kolektivnom traumom i promoviše pomirenje među mladim ljudima iz ratom pogođenih zemalja koristeći tehnike pripovedanja koje podstiču aktivno učešće, konstruktivan dijalog i kritičko mišljenje. Projekat ima za cilj da osnaži omladinske radnike da doprinesu procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu podstičući angažovanje mladih, interkulturalno razumevanje i solidarnost kroz tehniku pričanja  priča. Sufinansiran od strane Erasmus+ KA2 programa Evropske komisije i predvođen od strane OTB International, organizacije sa sedištem u Briselu, EU-CARES projekat implementira osam partnera iz sedam zemalja: Sarajevo Meeting of Cultures (BiH), CESIE (Italija) , IRSH (Albanija), IDEA LAB (Poljska), NVO PRIMA (Crna Gora), Centar za Socijalne Inovacije Centrifuga (Srbija) i Institut PERPETUUM MOBILE (BiH).

https://eucaresyouth.eu/