Naš Tim

Sonja Budisa Milenkovic

Sonja Budiša Milenković

Politikološkinja i aktivistkinja u civilnom sektoru na nacionalnom i međunarodnom nivou. Poseduje bogato višegodišnje iskustvo u trenerskom radu sa različitim ciljnim grupama na različite društvene teme. Poslednjih nekoliko godina se posebno posvetila radu sa mladim ženama, ženama preduzetnicama, političarkama i podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti u oblasti rada i zapošljavanja.

Pored sprovedenih projekata, održanih predavanja i treninga, moderiranih panela i napisanih tekstova, pitanjem rodne ravnopravnosti se bavila i kroz dva sprovedena istraživanja, na teme diskriminacije žena u oblasti rada i zapošljavanja na području Grada Beograda i položaja žena preduzetnica na području Grada Banja Luka. 

Članica je evropske trenerske mreže PET (People for education and training). 

Trenutno je angažovana u Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS), kao saradnica na projektima.

Oblasti rada: Upravljanje projektima, istraživanja, treninzi, rodna ravnopravnost, upravljanje konfliktima, javno zastupanje, socijalna inkluzija, liderstvo

Marija Bozic

Marija Đoković

Nastavnica engleskog jezika i književnosti, prevodilac i omladinski radnik. U svom desetogodišnjem nastavnom radu uspešno inkorporira principe neformalnog obrazovanja u formalne edukativne prakse, time promovišući aktivno, iskustveno i celoživotno učenje. Poseduje višegodišnje iskustvo u omladinskom radu, fasilitiranju omladinskih razmena, osmisljavanju radionica za mlade i projektnom menadžmentu. Koautor je nekoliko publikacija namenjenih omladinskim radnicima i prevodilac knjiga za decu i mlade.   

Ivana Radojcic

Ivana Radojičić

Studentkinja istorije umetnosti, aktivistkinja i omladinska radnica. Prvi susret sa Centrifugom je imala kao učesnica treninga INK_luzija, kada postaje ambasadorka socijale inkluzije. Proučava savremenu i modernu umetnost. Pitanjima roda i pola se bavila kroz treninge Variety is the spice of life i Zajednička borba. Smatra da umetnost i kultura moraju biti slobodni za sve i da je to idealan način da se ljudi ujedine.