O nama

Centar za Socijalne Inovacije Centrifuga

O nama

Centar za Socijalne Inovacije Centrifuga je neprofitna organizacija koja ima za cilj da promoviše socijalne inovacije u cilju osnaživanja potencijala građana i njihovog aktivnog uključivanja u različite društvene procese. Centrifuga sarađuje sa međunarodnom organizacijom YEU International od 2003. godine na međunarodnim omladinskim projektima koji pormovišu aktivno učenje i inovativne politike.  

Vizija

Centrifuga je nezavisna organizacija koja ima ambiciju da se bavi starim problemima na nov način. Naša vizija je „normalna država Srbija” gde se građani osećaju uvaženim od strane državnih institucija, solidarnost prema slabijima od sebe i samopoštovanje prema sebi samima.

Misija

Socijalna inovacija je jednostavna nova ideja koja je potvrđena u praksi od strane aktera civilnog društva u korist određenoj društvenoj grupi ili grupaciji ljudi. Upravo to je ono što želimo – da kreiramo i relizujemo inicijative sa svežim idejama u različitim sektorima. Kroz obrazovne programe i alate želimo da ponudimo različita rešenja mladima, ranjivim grupa, državnim institucijama i privatnim preduzećima, rečju svima koji veruju u modernu Srbiju koja prati evropske tokove.

Prioriteti

  • „Razvoj i Inovacije“ – samo kroz realizaciju inovativnih inicijativa Srbija može da se izbori sa izazovom socijalnih problema na svim nivoima, nagomilanim usled nedostatka odgovornosti, dugoročne vizije i „kratkoročnih” politika.
  • „Obrazovanje za aktivno učešće i inkluziju” – imamo dužnost da podržimo građane da nauče šta su njihova prava i kako da ih ostvare na pravi način. Aktivno građanstvo je preduslov uspešnog demokratskog odlučivanja u Srbiji i element koji nedostaje.  
  • „Autonomija Mladih Ljudi” – samo kroz osnaživanje mladih počevši od edukacije najmlađih možemo osigurati njihovu autonomiju u ekonomskom i demokratskom  smislu. U ovom procesu, oslanjamo se na filozofiji „ništa o mladima bez mladih”.

Aktivnosti

  1. Kreiramo i realizujemo obrazovne aktivnosti kao što su seminari, treninzi, specijalno dizajnirani kursevi jezika, motivacioni govori, studijske posete i konferencije.
  2. Dizajniramo i podržavamo inicijative koje imaju za cilj da promovišu saradnju između institucija i organizacija i drugih zainteresovanih strana, koji se zalažu za inovativne politike.  
  3. Organizujemo kampanje za promociju inovativnih socijalnih ideja.
  4. Imamo kapacitet da kreiramo on-line alate za učenje, umrežavanje i učešće u društvenim procesima.