EU-CARES počinje!

By 12. april 2023.Projekti

Novu godinu smo započeli uzbudljivim događajem!

 

CSI Centrifuga je 12. i 13. januara 2023. godine imala zadovoljstvo da učestvuje na inicijalnom sastanku EU-CARES projekta pod punim nazivom „Evropski kolektivni narativi za zalečenje trauma i pomirenje kroz angažovanje mladih i tehnike pripovedanja“.  Sastanak je održan u Novom Sadu, u impresivnoj zgradi OPENS-a, koja je nastala kao rezultat proglašenja Novog Sada za Omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine.

 

O projektu

EU-CARES projekat ima za cilj da se bavi kolektivnom traumom i promoviše pomirenje među mladim ljudima iz ratom pogođenih zemalja koristeći tehnike pripovedanja koje podstiču aktivno učešće, konstruktivan dijalog i kritičko mišljenje. Projekat ima za cilj da osnaži omladinske radnike da doprinesu procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu podstičući angažovanje mladih, interkulturalno razumevanje i solidarnost kroz tehniku pričanja  priča. Sufinansiran od strane Erasmus+ KA2 programa Evropske komisije i predvođen od strane OTB International, organizacije sa sedištem u Briselu, EU-CARES projekat implementira osam partnera iz sedam zemalja: Sarajevo Meeting of Cultures (BiH), CESIE (Italija) , IRSH (Albanija), IDEA LAB (Poljska), NVO PRIMA (Crna Gora), Centar za Socijalne Inovacije Centrifuga (Srbija) i Institut PERPETUUM MOBILE (BiH).

 

O čemu smo razgovarali na uvodnom sastanku i na čemu smo već počeli da radimo

Tokom sastanka, partneri su razgovarali o ciljevima i očekivanim rezultatima projekta, kao i o neophodnim indikatorima kvaliteta za njegovu uspešnu implementaciju. Projektni partneri su već počeli da rade i trenutno prikupljaju najbolje prakse i istražuju glavne narrative o sukobimA na Zapadnom Balkanu, angažujući stručnjake koji u svom  radu sa mladima koriste tehniku pripovedanja. Ovo će rezultirati zbirkom narativa koja će se fokusirati na doprinose nacionalnih manjina kulturnom nasleđu i društvu u partnerskim zemljama. Na kraju krajeva, snaga Evrope leži u njenoj uravnoteženoj heterogenosti i želji da zajedničkim naporimadoprinese inkluzivnijim i otpornijim zajednicama, a mladi ljudi kao nosioci promena, posebno u postkonfliktnim društvima, moraju igrati ulogu u izgradnji mira.

 

Šta su sledeći koraci?

Nestrpljivi smo da počnemo sa radom na narednim projektnim aktivnostima. Prva od njih biće okrugli sto koji će biti odličan način da se kako mladi ali I pripadnici drugih starosnih grupa upoznaju sa ključnim temama EU-CARES-a, osiguravajući da učesnici sa različitim iskustvima i jedinstvenim perspektivama imaju priliku da aktivno doprinesu diskusiji. Nakon okruglog stola, organizovaćemo trust mozgova koji treba da posluži kao platforma za debatu i istraživanje na kojoj se uči, upoređuju pristui i deli uvidi, ispoljavanjem različitih načina razumevanja. Partneri će se pobrinuti da učesnici sa različitim kulturnim, etničkim, verskim i obrazovnim profiima budu odabrani za diskusiju. Pored mladih i omladinskih radnika, na skupu će učestvovati i aktivni članovi društva, predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici lokalnih vlastika i predstavnici obrazovnih institucija.

 

Pratite nas za više vesti o predstojećim aktivnostima EU-CARES projekta!