Priručnik „Toolkit – Radio for quality youth work“ je spreman!

By 16. jul 2021.Projekti

Jul 2021

Priručnik za upotrebu radija u omladinskom sektoru jedan je od rezultata projekta „YOUth on AIR – developing active participation and intercultural dialogue among youth through online media tools“  koji  je udruženje građana CSI Centrifuga  kreirala uz pomoć organizacija Art of the Box i Out of the Box iz Belgije, Peshkar iz Velike Britanije i Center for Intercultural Dialogue – CID iz Severne Makedonije. Ideja koja stoji iza projekta je razvijanje smernica za upotrebu radija u omladinskom radu za poboljšanje njegovog kvaliteta, promociju sinergija transnacionalne mobilnosti i neformalnog učenja kroz međusektorsku saradnju između mladih i međunarodnih / EU organizacija i radio praktičara širom Evrope. 

Priručnik „Radio za kvalitetan omladinski rad“ (“Radio for quality youth work“) osmislio je i kreirao projektni tim na osnovu savremenih obrazaca obrazovanja kao što su neformalno obrazovanje, aktivno učenje i nove tehnologije i predstavlja inovativnu kombinaciju praktičnog i teorijskog znanja. Ovaj priručnik je namenjen prevashodno omladinskim radnicima i nevladinim organizacijama koje se bave mladima, ali i svim mladim ljudima koji žele da počnu da upotrebljavaju digitalni radio u svom radu. Ovaj priručnik namenjen je i profesionalcima u radijskoj sferi, budući da je jedan od njegovih ciljeva i razvijanje metodologije o tome kako radio kao medij prilagoditi potrebama mladih.  Priručnik je bio testiran kroz onlajn obuku za omladinske radnike koja je bila održana u oktobru 2020. godine, tokom koje su prikupljene sugestije i predlozi 15 učesnika na osnovu kojih je sadržaj priručnika  finalizovan. 

Primarni cilj ovog priručnika jeste da pruži smernice za kreiranje relevantnih i održivih programa za mlade koji će mladim ljudima, ali i odraslim slušaocima doneti nove perspektive, ideje i priče. Osim toga, priručnik ispituje i kako glasovi mladih iz marginalizovanih društvenih slojeva mogu postati značajan deo šireg radijskog emitovanja, time istražujući na izvestan način kako alati sadržani u njemu mogu unaprediti proces društvene inkluzije.

 

Ideja je da se ovaj priručnik služi omladinskim organizacijama, školama, radio profesionalcima i drugim relevantnim zainteresovanim stranama u partnerskim zemljama i drugim organizacijama u partnerskim mrežama koje rade sa mladima. Međusektorska saradnja između mladih i međunarodnih / EU organizacija i medijskih agencija doprineće unapređenju omladinskog rada, promovisanju neformalnog učenje i podizanju svesti o pozitivnom uticaju medija na život mladih.

U uvodnom delu priručnika može se dobiti više detalja o samom projektu, kao i uputstvo kako se koristi priručnik. U daljem tekstu je predstavljen uvod u omladinski rad fokusiran na teme aktivnog učešća i interkulturalnog dijaloga, gde se nalaze i primeri dobrih praksi u radu sa mladima. Sledeće poglavlje je koncentrisano na metodologiju pravljenja radijske emisije, od toga kako se planira i pravi sadržaj, do svih tehničkih delova izrade emisije (snimanje, uređivanje, produciranje). Poslednji deo priručnika informiše čitaoce o uspešnim praksama omladinskih radija iz celog sveta.  

Projekat sprovode Art of the Box (Belgija), PESHKAR PRODUCTIONS LIMITED (Velika Britanija), OUT OF THE BOX INTERNATIONAL (Belgija), Centar za Socijalne Inovacije Centrifuga (Srbija) i Center for Intercultural Dialogue (Republika Severna Makedonija). Projekat je podržan od strane Erasmus Plus programa Evropske Unije. 

 

Priručnik možete pronaći ovde.