EU-CARES Okrugli Sto

By 12. april 2023.Projekti

Prvu aktivnost projekta EU-CARES, Okrugli sto, smo realizovali 16. marta u OŠ „Rudovci“!

EU-CARES projekat ima za cilj da se bavi kolektivnom traumom i promoviše pomirenje među mladim ljudima iz ratom pogođenih zemalja koristeći tehnike pripovedanja koje podstiču aktivno učešće, konstruktivan dijalog i kritičko mišljenje. Projekat ima za cilj da osnaži omladinske radnike da doprinesu procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu podstičući angažovanje mladih, interkulturalno razumevanje i solidarnost kroz tehniku pričanja  priča. Sufinansiran od strane Erasmus+ KA2 programa Evropske komisije i predvođen od strane OTB International, organizacije sa sedištem u Briselu, EU-CARES projekat implementira osam partnera iz sedam zemalja: Sarajevo Meeting of Cultures (BiH), CESIE (Italija) , IRSH (Albanija), IDEA LAB (Poljska), NVO PRIMA (Crna Gora), Centar za Socijalne Inovacije Centrifuga (Srbija) i Institut PERPETUUM MOBILE (BiH).

Okrugli sto je bio odličan način da se kako mladi ali i pripadnici drugih starosnih grupa upoznaju sa ključnim temama EU-CARES-a, ali i imaju priliku da aktivno doprinesu diskusiji. Govorili smo o kolektivnim traumama, procesu pomirenja ali i pružanjem podrške procesu pomirenja među mladima koji dolaze iz ranije ratom zahvaćenih područja.

Pratite nas za više vesti o nastavku EU-CARES!