,,Kreativni dijalog“– Kako mladi aktivnim učešćem mogu poboljšati interkulturalni dijalog kroz rad NVO

By 22. avgust 2018.Projekti

Rajac, Decembar 2008. godine

Ovaj projekat je logični nastavak prethodno realizovanog projekta ,,Kreativni lideri u omladinskim organizacijama – Otvaranje prostora za aktivno učešće mladih u društvu”, održanog na jezeru Palić 2006. godine.

Trening je osmišljen i organizovan u cilju dodatnog osnaživanja mladih sa prostora Balkana da aktivno učestvuju u svojim zajednicama i u regionu.  Činjenica da je 2008. godina  bila godina interkulturalnog dijaloga samo je naglasila potrebu za realizaciju projekta sa ovom tematikom. Mreža koju je organizacija uspostavila, obezbedila je uvid u to da je pitanje interkulturnog dijaloga jako važno i evropskim zemljama koje odavno rade na borbi za ljudska prava, na kulturnoj različitosti i socijalnoj inkluziji. Cilj ovog projekta bio je osnaživanje mladih sa Balkana i širom Evrope da nastave sa aktivnim učešćem u društvu.

Uzimajući u obzir realne potrebe savremenog društva i u Evropi i na Balkanu, organizacija MRR je po drugi put okupila mlade predstavnike zemalja koje su na različitiom stepenu ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja. Osnovna ideja je bila da se razviju novi stavovi i da se mladi opreme novim veštinama koje će im pomoći da nastave da rade na interkulturnom dijalogu sa mladima iz okruženja, kroz razmenu ideja i aktivnosti, što im je obezbedilo da (p)ostanu aktivni i produktivni u svojim zajednicama.

Konkretni ciljevi intenzivnog treninga bili su poboljšanje kapaciteta organizacije i razvijanje krativnosti i inovativnosti, čime je obezbeđen potencijal za aktivno učešće i promovisan interkulturalni dijalog u okviru programa  Mladi u Akciji, Saveta Evrope.