Kreativni lideri u omladinskim organizacijama – Otvaranje prostora za aktivno učešće mladih u društvu

By 22. avgust 2018.Projekti

Palić, oktobar 2006. godine

Aktivno učešće mladih na prostoru Balkana jedno je od ključnih elemenata procesa mirnog i stabilnog razvoja u regionu kao budućeg uključivanja balkanskih zemalja u Evropsku Uniju.

U skladu sa tim, organizacija MRR je u saradnji sa drugim članicama YEU, organizovala trening sa ciljem da se osigura razvoj mladih lidera i ojačaju njihovi kapaciteti za povezivanje sa mladima iz Evrope. Cilj ovog projekta bio je formiranje jake platforme kao polazišne tačke za aktivno uključivanje mladih u društvo i realizaciju budućih razmena i akcija u okviru programa za mlade.

Jedan od najviših prioriteta organizacije, u vreme početaka njenog delovanja, bio je obučavanje mladih lidera za rad na međunarodnim projektima da bi oni kasnije svoja iskustva prenosili mladima u svojoj zemlji i svojoj lokalnoj zajednici, uspostavljajući na taj način vezu između lokalnog i međunarodnog nivoa angažmana mladih i osiguravajući njihovu uključenost u proces donošenja odluka. Ovaj trening bio je naš prvi korak u tom pravcu.

Time što smo nadogradili kapacitete naše organizacije i osigurali da ovaj projektat ima mogućnost daljeg razvoja, mi smo osnažili aktivno učešće mladih u oblikovanju naše zajednice. Povrh toga, nastavili smo da promovišemo kulturnu različitost posredovanjem u dijalogu i aktivnostima među mladima koji pripadaju različitim multietničkim ili multikulturalnim sredinama, pod okriljem programa za mlade Evropske Komisije.

Ovaj trening okupio je 25 mladih ljudi iz 11 zemalja (Balkan i EU), a svi učesnici bili su podjednako motivisani da daju sve od sebe da doprinesu razrešnju konflikata i smanjenju ispoljavanja nacionalne mržnje, naročito na prostoru Balkana.