Razmena mladih „Fukujama‟

By 22. avgust 2018.Projekti

decembar 2010, Vimsi/Talin (Estonija)

Ovaj projekat interesantnog imena okupio je 30 mladih iz 5 Evropskih zemalja sa zadatkom da istraže koncepte ulične kulture i ekstremnih sportova, a sve u cilju boljeg razumevanja kako ovi relativno novi koncepti utiču na mlade, formiraju njihov način mišljenja i kreiraju njihove životne stilove. Svrha ovog projekta bila je otkrivanje u kojoj meri mladi iz različitih evropskih zemalja imaju priliku da praktikuju uličnu kulturu i da se bave ekstremnm sportovima, naročito zimi. Ideja iza projekta bila je osnažiti mlade da daju svoje predloge za poboljšanje uslova za bavljenjem uličnom kulturom i te predloge izlože lokalnim vlastima ne bi li im one izašle u susret na obostranu korist.

Učešćem u ovom projektu mladi iz Estonije, Španije, Srbije, Makedonije i Francuske imali su priliku da:

  • Kreiraju prostor za efikasnu vršnjačku edukaciju, razvijajući svoje veštine, znanja i sposobnosti kako pojedinačno tako i u grupi;
  • Istraže aktuelnu situaciju koja se tiče ulične kulture i ekstremnih sportova u zemljama iz kojih dolaze tražeći sličnosti i razlike;
  • Stvore prostor za deljenje iskustva u radu sa mladima koje interesuju ulična kultura i ekstremni sportovi;
  • Rade na metodama/strategijama i konkretnim inicijativama i projektima koji će za cilj imati poboljšanje ulične kulturne scene i prilike za bavljenje ekstremnim sportovima u Evropi.

Centrifuga je novo ime za staru organizaciju – Mladi za Razmenu i Razumevanje (MRR)